Especial diccionaris!

Hem trobat interessant incloure un apartat on quedessin reflectits els diferents diccionaris que hem trobat en la nostra petita recerca de recursos. Es poden consultar a continuació.

El tesoro de la Lengua de Signos Española (LSE)
En aquest web trobem el recurs d’un diccionari-traductor, en el qual, si t’hi registres, pots consultar un màxim de deu paraules diàries, és a dir, pots buscar l’equivalència d’una paraula en llenguatge de signes.

Dicciseñas
A Dicciseñas podem trobar un diccionari de LSE on podem consultar un ampli ventall de paraules. A diferència de l’anterior, no hi ha màxim de paraules per consultar. Les representacions de les paraules les fan tant adults com nens, per tal d’englobar tota la comunitat de parlants.

Aprenent llengua de signes
En aquest web trobem un recull de vocabulari agrupat per camps semàntics en llengua de signes escrita.

Pequeabecedario
En aquest cas, també trobem un diccionari. Aquest però, va adreçat concretament a infants de 3 a 6 anys. Serveix de reforç per l’adquisició d’un primer vocabulari; cada paraula compta amb el recolzament visual d’animacions i traducció a llengua de signes i lectura labial.