Llocs web de la Fundació CNSE

La ciudad sorda
En aquest web trobem la Ciutat sorda virtual, construïda per les persones sordes, projecte posat en marxa des de la CNSE. És la primera pàgina web espanyola que adapta el llenguatge natural de les persones sordes, la llengua de signes, al llenguatge d’Internet. El seu principal objectiu és convertir-se en un espai de trobada per a persones sordes de tot el món. En aquesta ciutat podem trobar-hi diferents espais que abasten pràcticament totes les facetes de la vida d’una persona (salut, educació, relacions personals, esport, etc.). És un web realment complet!

Proposta "Manos para leer y signar"

Al següent blog trobem diverses propostes molt interessants per treballar l’animació a la lectura específiques pel col·lectiu de persones sordes que utilitzen la llengua de signes,però que també ens poden servir per treballar a l’aula amb tot el grup, afavorint, d’aquesta manera, la inclusió.  Trobem, d’una banda, Guies de lectura amb propostes per treballar diferents novel·les que tracten el tema de la deficiència auditiva des de diferents perspectives; de l’altra, diferents dinàmiques per treballar la promoció lectora i altres documents més específics de recolzament per treballar les activitats proposades. Ens han semblat especialment interessants les dinàmiques que es proposen per la lectura “Óyeme con los ojos”.