Recursos en xarxa

CREDA de Lleida
La pàgina web del CREDA de Lleida ofereix tot un conjunt de recursos digitals i en paper per treballar a l’aula. Hi ha recursos per treballar la semàntica, la morfosintaxis i la comunicació. Hi ha fitxes, jocs i contes. Es pot tenir accés a aquests recursos des d'aquí

Col·lecció "Animacuentos" de Onadeduca
Aquest recurs es dirigeix a fomentar la motivació per la lectura i el desenvolupament en els nens sords i amb problemes de comprensió i expressió a nivell oral i escrit. També se’n poden beneficiar la resta d’alumnes de l’aula com a iniciació en el procés lector.
Són contes animats presentats de manera escrita i oral. La col•lecció també ofereix, a més, un quadern d’activitats que es pot descarregar i imprimir per treballar les lectures.
S’hi pot accedir per provar-los o comprar-los des d'aquí.
Aquesta col•lecció es troba en el web www.ondaeduca.com
Aquesta empresa ofereix tot un conjunt de recursos dirigits principalment a persones amb discapacitat o que presenten problemes d’aprenentatge, oferint solucions d’accessibilitat.

Acceso al Lenguaje Escrito: ALES I i II
És un recurs que, tot i que està pensat per a infants amb deficiència motòrica, pot ser d’utilitat per tots els nens que s’estan introduint en la lectoescritpura. L’ALES I va dirigit a infants més petits, i l’ALES II a més grans. Els programes ofereixen dos jocs interactius en què es treballen diferents activitats relacionades amb la lectura i l’escriptura a través d’imatges interactives, amb el suport d’àudio i de la font escrita.
Amb l’ALES II s’ofereix al professional la possibilitat de crear i modificar les activitats i, per altra banda, es permet configurar les fonts, el teclat i les eines extres incorporades per facilitar el treball dels alumnes amb dificultats de manipulació (teclat virtual, polsador, etc.)
L’ALES I el trobem aquí per descarregar i a l'ALES II s'hi accedeix des d'aquest web.

Recursos per necessitats educatives especials
En aquest web podem trobar tot un seguit d’activitats interactives de tipologies diverses (lògica, estimulació, autonomia personal, jocs educatius, etc.).


Aula PT
Aula PT és un blog que recull tots els recursos que els seus col•laboradors (professionals dels equips d’orientació, mestres d’Educació Especial, etc.) comparteixen. Es tracta de diferents activitats i materials per l’elaboració d’adaptacions curriculars i, en general, materials en relació a les NEE de l’alumnat.
Hi ha més blogs que coincideixen amb aquesta descripció (com ara mi aula de PT, aula PT, Orientación Andújar, etc.), però no tenen material que sigui específic per a deficients auditius, sinó que és més general (aprenentatge de la lectoescriptura, discriminació auditiva..., per exemple). Per això ens hem centrar en aquest. En especial, ens hem fixat en un recurs d’audició i llenguatge que conté 105 presentacions de powerpoint.
Dins d’aquest mateix blog hi trobem Històries mudes. Aquest recurs ofereix tot un seguit de representacions d’activitats diàries o històries “mudes” (únicament hi ha les imatges i els sons de fons).

Biblioteca de signos "Cervantes virtual"
Aquest projecte és un de tants altres que té en marxa la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Al web podem trobar demostracions de diccionaris de LS, treballs monogràfics, material d’ús pedagògic, demostracions d’obres publicades en paper per la CNSE, informació sobre projectes d’investigació, etc. Inclou una gramàtica visual, una gramàtica contrastiva, contes i poesies infantils, lliçons sobre LSE, etc. Tota una biblioteca de recursos...